140 Gün 22 Saat 35 Dakika 3 Saniye

Bilimsel Program


Saat ANA SALON SALON B SALON C SALON D
09:00-10:30 OTURUM : Genital Kozmetik Jinekoloji
Oturum Başkanları:
Erdoğan Aslan, Ozan Doğan
CİNSEL DANIŞMANLIK VE AİLE TERAPİSİ KURSU GENİTOPELVİK AĞRI VE PENETRASYON BOZUKLUĞU KURSU SERBEST EBELİK UYGULAMALARI KURSU
09:00-09:15 Türkiye'de kadınlarda genital ölçümler ve genital algı
Aşkı Ellibeş Kaya
09:15-09:30 Vulvavajinal antiaging için ne yapabiliriz ?
Özgür Ağlamış
09:30-09:45 Hangi yöntemle vajinal sıkılaştırma: Hasta için mi, partner için mi ?
Erdoğan Aslan
09:45-10:00 Genital kozmetik komplikasyonlarının yönetimi
Ozan Doğan
10:00-10:15 Kozmetik jinekolojide hangi sütür, hangi anestezi ?
Nur Gözde Kulhan
10:15-10:30 Tartışma
10:30-11:00 KAHVE MOLASI
11:00-12:30 OTURUM: Obstetri
Oturum Başkanları:
İbrahim Polat, Aslı Göker
11:00-11:15 Doğal doğum dediğimiz gerçekte nedir ?
Aslı Göker
11:15-11:30 Operatif doğumlara ne oldu ?
Ayşe Seval Özgü Erdinç
11:30-11:45 Acil doğum: Zaman, mekan, donanım
Yüksel Onaran
11:45-12:00 Doğum indüksiyonu ve servikal olgunlaştırma
Sema Süzen Çaypınar
12:00-12:15 Doğumların pelvik tabana etkisi değiştirilebilir mi ?
Ömer Lütfi Tapısız
12:15-12:30 Tartışma
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ      
13:30-14:30 TARTIŞMA OTURUMU: Tekrarlayan Düşükler
Moderatörler:
Onur Erol, Emek Doğer
Tartışmacılar: Cihan Karadağ (medikal tedavi), Bahar Astepe (cerrahi tedavi), Selçuk Selçuk (PGD veya tedavisiz takip)
FETAL EKOKARDİYOGRAFİ KURSU SUYA DOĞUM KURSU SERBEST EBELİK UYGULAMALARI KURSU
14:30-16:00 OTURUM: Ovülasyon indüksiyonu ve inseminasyon
Oturum Başkanları:
Servet Hacıvelioğlu, Banu Bingöl Günenç
14:30-14:45 Oral ajanlarla ovülasyon indüksiyonunun önemli noktaları
Özkan Özdamar
14:45-15:00 İnseminasyon: Kime, ne zaman, nasıl ?
Banu Kumbak Aygün
15:00-15:15 Gonadotropinlerle ovülasyon indüksiyonu gerekli mi ? Nasıl ?
Enis Özkaya
15:15-15:30 Ovülasyonun tetiklenmesi
Emek Doger
15:30-15:45 Luteal destek: Ne ile, ne zamana kadar ?
Ali Emre Tahaoğlu
15:45-16:00 Tartışma
16:00-16:30 KAHVE MOLASI
16:30-17:45 OTURUM: Menapoz
Oturum Başkanları:
Ayşe Nur Çakır Güngör, Nazan Yurtçu
16:30-16:45 Ürogenital atrofinin değerlendirilmesini nasıl yapalım ?
Sezen Bozkurt Köseoğlu
16:45-17:00 Menapozda hormon replasmanında güncel durum
Arzu Bilge Tekin
17:00-17:15 Menapozda takviyeler hormon replasmanının yerini tutar mı ?
Ayşe Nur Çakır Güngör
17:15-17:30 Vulvavajinal atrofide lazer uygulamaları için kanıt var mı ?
Kerem Doğa Seçkin
17:30-17:45 Tartışma
18:00-18:30 AÇILIŞ
Saat ANA SALON SALON B SALON C SALON D
09:00-10:30 OTURUM: İnfertilite
Oturum Başkanları:
Murat Özekinci, Ilgın Türkçüoğlu
HİSTEROSKOPİ KURSU ÜRİNER İNKONTİNANS CERRAHİSİ KURSU POSTPARTUM KANAMA KURSU
09:00-09:15 IVF tedavilerinde AMH düzeyi, yaş ve aneuploidy: Nasıl bilgi verelim? Nasıl ilerleyelim?
Güvenç Karlıkaya
09:15-09:30 IVF'te kişiselleştirilmiş tedaviler
Remzi Abalı
09:30-09:45 Sikluslarda LH desteği gerekli mi? Kime, hangi LH?
Murat Özekinci
09:45-10:00 Donma çözme sikluslarında ideal protokol seçimi ve uygulamaları
Emre Turgut
10:00-10:15 IVF tedavilerinde adjuvanlar: Çalışmaları nasıl yorumlamalıyız ?
Esra Bulgan Kılıçdağ
10:15-10:30 Tartışma
10:30-11:00 KEYNOTE KONUŞMA
Oturum Başkanı:
Eray Çalışkan

SVF ve PRP
Sevtap Hamdemir Kılıç
11:00-11:30 KAHVE MOLASI
11:30-13:00 OTURUM: Perinatoloji
Oturum Başkanları:
Cem Sanhal, Korkut Dağlar
11:30-11:45 1. trimester santral sinir sistemi Taraması 
Ali Ekiz
11:45-12:00 1. trimester SSS dışı sistem taraması 
Aytül Çorbacıoğlu Esmer
12:00-12:15 Gastroşizis - Yeni öneriler var mı ? 
Başak Kaya
12:15-12:30 Erken - geç fetal gelişim kısıtlılığında karar verdirici bulgular 
Betül Yakıştıran
12:30-12:45 Prenatal tanıda Array CGH ve WES; Kime, ne zaman ?
Verda Alpay Türk
12:45-13:00 Tartışma
13:00-13:45 OTURUM: Obstetri
Oturum Başkanları:
Özlem Pata, Ayşe Ender Yumru
13:00-13:15 Gestasyonel diyabetin yönetimi
Cemil Oğlak
13:15-13:30 Postpartum kanamanın yönetimi
Aykan Yücel
13:30-13:45 Hipertansif gebeliklerin yönetimi
Yasemin Doğan
13:45-14:45 ÖĞLE YEMEĞİ
14:45-16:15 OTURUM: Ürojinekoloji
Oturum Başkanları:
Süleyman Salman, Alper Başbuğ
OVÜLASYON İNDÜKSİYONU KURSU 1. VE 2. TRİMESTER ULTRASONOGRAFİ KURSU PELVİK AĞRI ve ENDOMETRİOZİS KURSU
14:45-15:00 Pelvik tabanda hasarlı alanın topografik tespiti
Çetin Çam
15:00-15:15 Üriner inkontinansa neden olan ürogenital atrofinin tedavisi
Mertihan Kurdoğlu
15:15-15:30 Aşırı aktif mesanenin integral teori temelli cerrahisi
Murat Yassa
15:30-15:45 Sakrouterin plikasyonu
Sefa Arlıer
15:45-16:00 Apikal süspansiyon en başarılı nasıl yapılır ?
Yusuf Madendağ
16:00-16:15 Pelvik organ prolapsusunda örgü kullanımı
Mehmet Kulhan
16:15-16:30 KAHVE MOLASI
16:30-18:00 OTURUM: Genel Jinekoloji
Oturum Başkanları:
Alev Özer, Rukset Attar
16:30-16:45 Leiomyomlar üreme sağlığını nasıl etkiler ?
Alev Özer
16:45-17:00 Myomektomi : Hangi teknik, neden ?
Rukset Attar
17:00-17:15 Laparoskopik neovajen
Hakan Nazik
17:15-17:30 Vnotes'un sınırları ne ?
Cihan Kaya
17:30-17:45 İsthmosel
Deniz Balsak
17:45-18:00 Vezikovajinal rektovajinal fistül yönetimi
Yaşam Kemal Akpak
Saat ANA SALON SALON B SALON C SALON D
09:00-10:30 OTURUM: Obstetri
Oturum Başkanları:
İnan İlker Arıkan, Çağrı Gülümser
OFİSTE GENİTAL KOZMETİK UYGULAMALAR KURSU EMBRİYO TRANSFERİ KURSU SERVİKAL SERKLAJ KURSU
09:00-09:15 Tüp bebek gebeliklerinde perinatal sonuçlar
Kazım Gezginç
09:15-09:30 Riskli gebeliklerde doğum zamanlamasını nasıl planlayalım ?
Murat Muhcu
09:30-09:45 Serbest fetal DNA: Artıları, eksileri
Fedi Ercan
09:45-10:00 Yapay plasenta 
Çağrı Gülümser
10:00-10:15 Suya doğum
Çağanay Soysal
10:15-10:30 Tartışma
10:30-11:00 KEYNOTE KONUŞMA
Oturum Başkanı:
Sevtap Hamdemir Kılıç

Ekzozom
Eray Çalışkan
11:00-11:30 KAHVE MOLASI
11:30-13:00 OTURUM: İnfertilite
Oturum Başkanları:
Yaprak Üstün, Önder Sakin
11:30-11:45 Pediatrik hastalarda fertilite prezervasyonu
Murat Sönmezer
11:45-12:00 Endometriozis ve fertilite prezervasyonu
Volkan Turan
12:00-12:15 Adenomyozis ve infertilite
Cem Atabekoğlu
12:15-12:30 Tekrarlayan implantasyon başarısızlığında güncel durum
Mehmet Yılmazer
12:30-12:45 İnfertilitede histeroskopi: Kime? Ne zaman?
Engin Oral
12:45-13:00 Tartışma
13:00-13:45 OTURUM: Vajinal Enfeksiyonlar
Oturum Başkanları:
Servet Hacıvelioğlu, Kazım Gezginç
13:00-13:15 Jinekolojik hastada vajinal enfeksiyonların önemi ve yönetimi
Suna Kabil Kucur
13:15-13:30 Obstetrik hastada vajinal enfeksiyonların önemi ve yönetimi
Selçuk Özden
13:30-13:45 Tekrarlayan vajinitlerin yönetimi
Süleyman Salman
13:45-14:45 ÖĞLE YEMEĞİ
14:45-16:15 OTURUM: Endometriozis
Oturum Başkanları:
Serdar Dilbaz, Yasemin Taşçı
JİNEKOLOJİDE LAZER KULLANIMI KURSU KADIN DOĞUMDA FONKSİYONEL TIP KURSU İLK 1000 GÜN KURSU
14:45-15:00 Endometriozis tanısını nasıl yapalım?
Erkut Attar
15:00-15:15 Endometriozisde medikal tedavilerde yeni ne var
Yusuf Üstün
15:15-15:30 Endometriomalarda cerrahi mi? IVF mi?
M. Cihat Ünlü
15:30-15:45 Derin infiltratif endometriozis cerrahisi kesin çözüm mü?
Orhan Şahin
15:45-16:00 Endometriozis cerrahisi pelvik ağrıyı azaltır mı?
A. Taner Usta
16:00-16:15 Tartışma
16:15-16:30 KAHVE MOLASI
16:30-17:45 OTURUM: Avrupa Asya Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
Oturum Başkanları:
Melahat Atasever, Sefa Kelekçi, Hayale Tahmazi
16:30-16:45 Gynecological cancer screening: what should we do in our clinics?
Dilyara Kaidarova
16:45-17:00 Morbidity and postoperative outcome of gynecological operations in elderly patients
Dina Kurdiani
17:00-17:15 Adolescent gynecology: Current situation in Azerbeycan
Hayale İsmailova
17:15-17:30 Implementation of WHO global strategy for cervical cancer elimination in Uzbekistan
Nargiza Zakhirova
17:30-17:45 Hormonal contraception: Pros and cons - Opinion of an oncologist
Elena Urlikh
17:45-18:00

The importance of precancerous screening when using colposcopy
Nergiz Gurbatova

Saat ANA SALON SALON B SALON C SALON D
09:00-10:30 OTURUM: Onkoloji
Oturum Başkanları:
Ateş Karateke, Fatma Burku Ölmez
KOZMETİK JİNEKOLOJİ KURSU KOLPOSKOPİ VE LEEP KURSU KADIN DOĞUMDA TAMAMLAYICI TIBBI UYGULAMALAR KURSU
09:00-09:15 HPV aşıları
Mustafa Erkan Sarı
09:15-09:30 Kolposkopide normal / anormal bulgular 
Ali Kolusarı
09:30-09:45 Anormal skuamöz / glandüler servikal sitolojinin yönetimi
Taylan Şenol
09:45-10:00 Serviksin premalign lezyonlarının güncel yönetimi
Dağıstan Tolga Arıöz
10:00-10:15 Serviks kanserinin güncel yönetimi
Alper Karalök
10:15-10:30 Tartışma
10:30-11:00 KEYNOTE KONUŞMA
Oturum Başkanı:
Tayfun Güngör

Her yönüyle HPV
Ateş Karateke
11:00-11:30 KAHVE MOLASI
11:30-13:00 OTURUM: Onkoloji
Oturum Başkanları:
Hanifi Şahin, Berkem Ökten
11:30-11:45 Over kanserinin yönetimi ve HIPEC
Seda Şahin Aker
11:45-12:00 Nüks over kanserlerinin yönetimi
Erdin İlter
12:00-12:15 Over kanserinde neo-adjuvan ve adjuvan kemoterapide güncel durum
Ömer Fatih Ölmez
12:15-12:30 2023 evrelemesi/moleküler kalsifikasyona göre endometrium kanserinin yönetimi
Murat Api
12:30-12:45 Endometrial hiperplazinin güncel yönetimi
Hakan Camuzcuoğlu
12:45-13:00 Tartışma
13:00-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00-15:15 OTURUM: Onkoloji
Oturum Başkanları:
Muzaffer Sancı, İsa Aykut Özdemir
İNFERTILİTE HEMŞİRELİĞİ KURSU

SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU – 1
Oturum Başkanları: Bertan Akar, Merve Demir

Detaylar için tıklayınız

SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU – 2
Oturum Başkanları: Ayşe Nur Çakır Güngör, Bahar Astepe

Detaylar için tıklayınız

14:00-14:15 Vulva ve ve vajen kanserlerinin güncel yönetimi
Muzaffer Sancı
14:15-14:30 Uterin sarkomların güncel Yönetimi
Tayfun Güngör
14:30-14:45 Onkolojik tedavilerin uzun dönem sekelleri
Fatma Ferda Verit
14:45-15:00 Serviks kanserinde fertilite koruyucu yaklaşım
Mesut Polat
15:00-15:15 Tartışma
15:15-15:30 KAHVE MOLASI
15:30-17:15 OTURUM: Videolarla vakalar
Oturum Başkanları:
Tolga Taşçı, Niyazi Tuğ
15:30-15:45 Endometrium kanserinde minimal invaziv cerrahi ve SLN değerlendirilmesi
Tolga Taşçı
15:45-16:00 Laparoskopik Serviks kanserinde sentinel lenf nodu disseksiyonu
Mesut Polat
16:00-16:15 Robotik ektraperitoneal paraaortik ve paralel lenfadenektomi
Sadık Gündüz
   
16:15-16:30 V-Notes sentinel lenf nodu örneklemesi
Cihan Comba
16:30-16:45 LEER operasyonu
Baki Şentürk
16:45-17:00 Jinekolojik onkolojide laparoskopik komplikasyonlar
Cem Yalçınkaya
17:00-17:15 Laparoskopik radikal histerektomi
Hakan Camuzcuoğlu
17:15-17:30 Tartışma
17:15-17:30 Kapanış
ÖNEMLİ TARİHLER