140 Gün 22 Saat 35 Dakika 3 Saniye

Ana Konular

 • İnfertilite
 • Over hiperstimülasyonu
 • Over gençleştirme deneyleri
 • Kök hücre uygulamaları
 • Luteal faz
 • Endometriosis
 • Embriyoloji
 • Kadın sağlığı
 • Expanded carrier screening
 • Her yönü ile anemi
 • Üreme sağlığı ve kontrasepsiyon
 • Menapoz sonrası hormon replasmanı
 • Yaşlanan kadında gençleştirme
 • Yaşlanan kadında kemik sağlığı
 • Genital dolgu ve mezoterapiler
 • Genital rekonstrüksiyonlar
 • Jinekolojik kanserlerde aşılama
 • Genetik kanserler
 • Jinekolojik kanserlerde tanı ve tedavi
 • Aşılama protokolleri
 • Jinekoloji ve obstetrik yara sağaltımı
 • Jinekoloji ve obstetride mikrobiata ve antimikrobiyaller
 • Jinekoloji ve obstetride ultrasonografi uygulamaları
 • İnfertilite ve gebelikte mikrobesinler ve gıda takviyeleri
 • Cell free dna nın antenata taramadaki yeri
 • Prenatal tanıda Array CGH ve WES, kime ne zaman
 • Gebelikte Progesteron Kullanımı
 • Postpartum kanama tedavi seçenekleri
 • Preterm doğum önleme ve yönetimi
 • Gebelik ve jinekolojide tromboproflaksi
 • Preeklampsi proflaksisinde yeni ne var
 • Doğum induksiyonu ve augmentasyonu, güncel durum
ÖNEMLİ TARİHLER